GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

Aby můj e-shop mohl dobře fungovat, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu jsem já, Jiří Struhelka.

 

Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely:

Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací.

Abych vám mohl odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu 10 let.

Vaše údaje nejsou poskytovány žádné třetí straně.